Cuộc Tình Khôn Nguôi

Tác giả: Yen Son

CUỘC TÌNH KHÔN NGUÔI. Yên Sơn. F#m. Cuộc tình mình rồi sẽ về đâu, không êm trôi như con nước dưới chân cầu. Cuộc tình mình rồi sẽ nhạt phai, sẽ mong manh, sẽ tan nhanh như là bọt biển. Cuộc tình mình chẳng biết về đâu Vây.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Yen Son