Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em

Tác giả: Đen & Jet

Ca sỹ thể hiện: Đen; Thành Đồng;

Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em. Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em. Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em. Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em. Anh như con cáo em như một cành nho xanh. Khi em còn trẻ và đẹp em lại không dành.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Jet