Yêu Người Yêu Đời

Tác giả: Lê Hựu Hà

Ca sỹ thể hiện: Bằng Kiều; Quang Linh; Duy Quang; Tùng Giang; Ban Phượng Hoàng; Elvis Phương

Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người. Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời. Dù là nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai... Bạn thân ơi cố gắng thương yêu đời. Dù.

7 Pages<1234567
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lê Hựu Hà