Bolero Nhạc Phật Giáo - nhạc La Tuấn Dzũng

Bolero Nhạc Phật Giáo - nhạc La Tuấn Dzũng
Các bài hát Phật Giáo theo thể điệu Bolero được nhạc sĩ La Tuấn Dzũng sáng tác hay phổ thơ!
Người tạo: music9x
Ngày tạo: 14 tháng 5 năm 2019
Lượt xem: 37
Số bài hát: 28 bài
Nghe Album

Bài hát trong album

 1. Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Tuệ Minh - Mai Thiên Vân - Ưu Đàm Bát
 2. Kinh Phổ Môn & La Tuấn Dzũng - Quốc Đại - Sám Cầu An
 3. La Tuấn Dzũng - Nguyễn Đức - Thoát Vòng Sanh Tử
 4. La Tuấn Dzũng & Ý Thơ Nguyễn Kim Quang - Trang Mỹ Dung - Tha Thứ
 5. La Tuấn Dzũng - Thanh Thúy - Vô Lượng Tâm
 6. Hoàng Quốc Cung & La Tuấn Dzũng - Giao Linh - Ta Đi Tìm Ta
 7. La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm - Lan Phương - Đoạn Tuyệt Phiền Não
 8. Kinh Thủ Lăng Nghiêm & La Tuấn Dzũng - Nhóm Cadillac - Pháp Tu Quán Âm
 9. Kinh Phổ Môn & La Tuấn Dzũng - Bích Phượng - Niệm Bồ Tát
 10. La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm - Lan Phương - An Nhẫn Các Chướng Duyên
 11. La Tuấn Dzũng & Thơ: T.K.Thiện Hữu - Trang Mỹ Dung - Ta Bà Diệu Thể
 12. Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Huỳnh Ngọc Thành - Trang Mỹ Dung - Niềm Vui
 13. La Tuấn Dzũng & Nhạc Hoa - Tú Linh - Tây Phương Di Đà
 14. La Tuấn Dzũng - Nguyễn Đức - Đường Về Cõi Tịnh
 15. La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm - Bonneur Trinh - Dứt Trừ Lòng Nghi
 16. LA TUẤN DZŨNG VÀ LÝ THỪA NGHIỆP - Ngân Huệ - Gieo Hạt Bồ Đề
 17. La Tuấn Dzũng & Lý Thừa Nghiệp - Trang Mỹ Dung - Khi Huệ Nở
 18. La Tuấn Dzũng & Lý Thừa Nghiệp - Ngân Huệ - Đỏ Một Vườn Đào
 19. Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Huỳnh Ngọc Thành - Ngọc Luân - Niềm Vui
 20. Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Thích Thiền Tâm - Lan Phương - Phát Tâm Bồ Đề
 21. Kinh Thủ Lăng Nghiêm & La Tuấn Dzũng - Quang Minh - Quán Âm Diệu Đức Vô Tác
 22. La Tuấn Dzũng - Thùy Trang - Chỉ Là Giấc Mơ Thôi
 23. Kinh A Di Đà & La Tuấn Dzũng - Bích Phượng - Tán Dương Giáo Pháp
 24. Kinh A Di Đá & La Tuấn Dzũng - Bích Phượng - Tán Hương
 25. La Tuấn Dzũng - Xuân Phú - Thoát Vòng Sanh Tử
 26. La Tuấn Dzũng - Ngân Huệ - Tiếng Mẹ Ru
 27. Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Nguyễn Miên Thương - Nata & Trang Mỹ Dung & Thúy Vinh - Xuân Và Mẹ
 28. Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Nguyễn Miên Thương - Trang Mỹ Dung - Xuân Và Mẹ

Ý KIẾN BÌNH LUẬN